Wednesday, February 10, 2010

GOD, MEN INTE FÖR DENNA JORD

GOD, MEN INTE FÖR DENNA JORD


Det fantastiska i biologin är redan på väg att bli verklighet. Underlag för detta är vetenskapliga fakta i biologin. De sista tjugofem åren genomgick vi en fas av otroliga upptäckter och ännu mer otroliga visioner. Det väntar oss en mycket lång väg tills vi kan förverkliga dem. Det kan vara en liten tröst, att vi inte behöver uppfinna många fantastiska saker, det räcker om biologin förverkligar det som i dag är fantastiskt vetenskapligt.
Jag skrev på baksidan av mitt biologihäfte en mening, till vilken jag blev inspirerad av Napoleon och biologi: „Livet grundas på en oändlig strävan efter att nå balans, som man inte kan behålla i tiden och på ett oändligt antal av dess nya former“. Vi letar efter en ny balans för den nya värld, som förut var Amerika. Där försökte vi för första gången det Stora språnget – kontinentens kolonisering. Nu väntar oss uppdraget att överskrida rymdens ocean. Det verkar som om vi hade gått på denna väg i hundratals år. Naturen är en stor energetisk snåljåp, favoriserar det, som man kan göra med minsta möjliga ansträngning. Människorna är Naturens del och trots detta har de hittills satsat mycket stora mängder energi på någonting, som just nu inte har en väsentlig mening. Alla de stora byggnaderna såsom pyramiderna, kyrkorna, de megalitiska gravarna var en skenbart slösaktig investering. De har kostat tid, ansträngning och människors liv. I jämförelse med den kort tideshorisont av individuellt samt av hela generationers liv, bjöd de inte på någon konkret belöning. Och trots detta följde vi en liksom „högre“ motivering för vårt energetiska slöseri. Vi lyssnar på den igen, i dag och varje dag. Vetenskapen gick från generation till generation av pyramid- och kyrkobyggare. Deras ansträngning var annorlunda, men från första början likväl slösaktig. Trots allt detta skiljer de inte dag från natt, fredag från helgdag, och i den hektiska ansträngningen stoppar de inte uppfyllordet av denna okända mission.
Vi har redan sagt så mycket, så vi till slut kan ställa frågan: Vad bjuder vår genetiska härskare och livsbärare för ansträngningen och självuppoffringen – „den egoistiska DNA:n“? Kanske inte mer, än möjligheten att säga:
„Nu vet jag redan, hur det är att känna sig som Gud.“
I förbigående, denna replik strök 1931 censorerna ur manuskriptet till filmen Frankenstein. Just för hädelse mot Gud....

No comments: